Povjerenstvo zadržava pravo ne razmatrati prijave koje su nepotpune ili nerazumljive, kao ni prijave koje se dostave izvan roka ili na način različit od načina dostave propisanog ovim javnim natječajem.

TV zadržava pravo u cijelosti ili djelomično poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke Turističkog vijeća TZO Ston.

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora
TZO Ston
- download (PDF)

Kontakt