Turistička zajednica općine Ston, 
Gundulićeva poljana 1, 20230 Ston

tel./fax: 020/ 754 452
e-mail: tzston@gmail.com

Rad sa strankama:

Ponedjeljak – Petak 08:00 - 14:00 (zimsko radno vrijeme)
Ponedjeljak – Petak 08:00 – 15:00 ( ljetno radno vrijeme)
Subota i Nedjelja 08:00 – 12: 00 ( ljetno radno vrijeme)


Kontakt
Follow us on