Turistička zajednica općine Ston, 
Gundulićeva poljana 1, 20230 Ston
tel./fax: +385 (0)20 754 452
e-mail: tzston@gmail.com

Rad sa strankama:

Ponedjeljak – Petak 08:00 – 15:00 ( ljetno radno vrijeme)
Subota i Nedjelja 08:00 – 12: 00 ( ljetno radno vrijeme)

Ponedjeljak – Petak 08:00 - 14:00 (zimsko radno vrijeme)

 

TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTRI

INFO URED ŽULJANA

Žuljana

tel: +385 (0)20 756 227


Kontakt