HR
EN
DE
FR
IT
Památky a zajímavosti
Destinace
Aktivity
Turističká nabídka
Užitečné informace
Multimedia
Domácí Památky a zajímavosti Destinace Aktivity Turističká nabídka Užitečné informace Multimedia
Facebook Ston.hrTURISTIČKI PORTAL OPĆINE STON
TOURIST BOARD OF STON

Službenik za informiranje

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13) uređeno je pravo na pristup
informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne
vlasti.

Informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, sukladno odredbama
Zakona trebaju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup
informacijama.

Informacije koje tijelo javne vlasti posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire sadržane su u
katalogu informacija.

Tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja pristupa informacijama donijeti odluku kojom
će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup
informacijama – službenik za informiranjeSlužbenik za informiranje:

 • obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija,
 • sukladno svom unutarnjem ustroju,
 • unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su
 • sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
 • osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava
 • utvrđenih ovim Zakonom
 • Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Ston.
 • Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup
 • informacijama kojeg možete poslati

na adresu: TZO Ston, Pelješki put bb, 20230 Ston

 • na fax broj: 020 754 452
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: tzston@du.t-com.hr
 • donijeti osobno u Turistički ured TZO Ston, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati. Prilikom
 • podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac
 • zahtjev za pristup informacijama može se predati usmeno, putem telefona, o čemu

službenik treba sačiniti službenu zabilješku za arhivu TZO Ston
Službenik za informiranje TZO STON:
Marijana Franušić

Since last summer, it has spread from Ston to the entire Pelješac peninsula,...
Facebook Ston.hr