Pozivamo vas na Sajam cvijeća koji će se održati 15. travnja 2024. na Placi u Stonu od 08:30 do 12:30 sati.

Prigodnomprodajom cvijeća, svaki posjetitelj za kupljenu sadnicu jednu dobiva na poklon.

Količine su ograničene na 1000 sadnica.

Kontakt