Kategorizacija apartmana

Da biste mogli iznajmljivati sobe i apartmane turistima kao privatan iznajmljivač, potrebno je da dobijete Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu. Rješenje ishodujete u Upravnom odjelu za turizam Dubrovačko-neretvanske županije.

Odjel za turizam
Dubrovnik, Vukovarska 16
tel: 020/351-047
fax: 020/351-058

Na Internet stranicama Upravnog odjela za turizam Dubrovačko- županije možete pronaći sve potrebne informacije, te preuzeti obrasce i zahtjeve za ishodovanje istih.

Nakon što dobijete Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, te ako se vaši smještajni kapaciteti nalaze na području općine Ston, potrebno je da se javite u ured TZO Ston, a kako biste se registrirali u sustav eVisitor.

Tom prilikom pružiti ćemo Vam i sve ostale informacije vezane za pružanje usluga smještaja u domaćinstvu.

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljski usluga u domaćinstvu
Zahtjev za izdavanje rješenja za nastavak pružanja ugostiteljski usluga u domaćinstvu
- Zahtjev za odjavu rješenja o  pružanja ugostiteljski usluga u domaćinstvu
Zahtjev za odjavu rješenja o  pružanja ugostiteljski usluga u domaćinstvu u dijelu kapaciteta 
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljski usluga na OPG-u

 

Priručnik "Briga o gostu"
Dragi članovi,
pred vama se nalazi priručnik pod nazivom Briga o gostu – priručnik za cjeloživotno obrazovanje u turizmu i ugostiteljstvu, koji je izrađen u sklopu projekta British Councila Skills for Employability u suradnji s Ministarstvom turizma i Hrvatskom udrugom poslodavaca.
- Priručnik za odnos prema gostu

 

Kontakt