Sukladno odredbama članka 32, stavka 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) iznajmljivač je obvezan izdati gostu čitljiv i točan račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu, osim u slučaju ako račun za usluge pružene gostu izdaje turistička agencija.

Račun mora sadržavati slijedeće informacije:

  • broj računa i nadnevak,
  • ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj pružatelja usluge (iznajmljivača) koji je ispostavio račun;
  • ime i prezime/naziv osobe kojoj je usluga pružena​;
  • količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga (npr. 2 noćenja);
  • ukupni iznos naknade; dodatne usluge (kućni ljubimci, čišćenje, parkiralište, klima uređaj…);
  • odobreni popust (ukoliko postoji);
  • potpis iznajmljivača.

Obavezno navesti slijedeće:

Napomena: oslobođeno PDV-a prema čl. 90. st. 2. Zakona o PDV-u.Turistička pristojba je uključena u cijenu.

 

Račun se izdaje u 2 primjerka (jedan primjerak za gosta drugi za iznajmljivača) i nije ga potrebno fiskalizirati.

Račune je potrebno evidentirati na kraju svakog dana, neovisno o načinu naplate i neovisno o tome jesu li naplaćeni.

Primjer računa

 

EVIDENCIJA PROMETA

Za izdane račune potrebno je voditi Evidenciju prometa, kronološkim redom prema datumu izdavanja računa. Evidenciju prometa moguće je voditi pomoću knjige Evidencije o prometu, EP obrasca ili sustava eVisitor (rubrika Financije, pod rubrika Promet) prema izdanim računima, a u obrazac TZ2 unosi se ukupan promet prema navedenoj evidenciji.

Obrazac možete i samo tablično izraditi.

EP obrazac

 

Kontakt