Turistička zajednica općine Ston
Gundulićeva poljana 1, 20230 Ston

OIB 66343803787


tel./fax: 020/ 754 452

e-mail: tzston@gmail.com

Direktorica, Fani Slade


Rad sa strankama:

Zimsko radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak 08:00 –  14:00
 
Ljetno radno vrijeme:
Ponedjeljak – petak 08:00 – 15:00
Subota i nedjelja 08:00 – 12:00


TIJELA TZO STON

Predsjednik

Vedran Antunica

Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Ston obnaša načelnik Općine Ston.
 
Predsjednik predstavlja Turističku zajednicu te je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. Saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća te zajedno s direktoricom Turističke zajednicea priprema sjednice. Pokreće i suradnju TZ-a s drugim zajednicama i organizacijama kada je to u interesu Turističke zajednice općine Ston i razvoja ovog područja kao turističke destinacije.
Turističko vijeće, članovi
Jozo Barović
Nedjeljko Perić
Nikša Peškura
Mirjana Leko
Jozo Rabušić
Josip Ledinić
Sveto Pejić
Tomislav Šare
Vedran Antunica
 
Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova koje bira Skupština vodeći računa o tome da u njemu budu predstavnici svih djelatnosti u turizmu općine Ston. Kao izvršno tijelo Turističko vijeće priprema materijale za razmatranje na Skupštini, ali i upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora/icu Turističke zajednice, te donosi akte koji nisu u direktnoj ingerenciji Skupštine. Predsjednik Turističke zajednice je ujedno i predsjednik Turističkog vijeća.
Skupština, članovi
Davor Varezić 
Ilija Ledinić
Ivica Vukotic
Josip Ledinić 
Jozo Barović
Liljana Koštro
Mario Kopanica
Mirjana Leko 
Nedjeljko Perić
Nevenka Franušić
Nikola Čaveliš 
Robert Hasan 
Sanja Zoranić
Senka Lopin 
Stijepo Hladilo 
Sveto Pejic
Tomislav Šare
Zdravko Čakelić
Nikša Peškura
Željko Kralj
Vedran Antunica
 
Najviše tijelo Turističke zajednice općine Ston je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova. Udio predstavnika članova Zajednice u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu TZ-a. Prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe. Statutom Turističke zajednice definirano je upravo s obzirom na udio u prihodu koliko će pojedinih predstavnika biti u Skupštini, ali jedan član ne može imati više od 40 posto predstavnika u ovom tijelu. Mandat članovima Skupštine traje četiri godine. Članovi Skupštine donose niz akata, poput plana i programa rada, financijskog plana, razmatraju i donose godišnje izvješće o radu, ali i raspravljaju o najznačajnijim pitanja vezanim uz rad Turističke zajednice.

O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Turističke  zajednice su pravne osobe osnovane radi promicanja i unapređenja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge, odnosno obavljaju djelatnost neposredno povezanu s turizmom. Turistička zajednica ima zakonski određene zadaće, a osnovne su promocija turizma s ciljem povećanja turističkog prometa, poboljšanje uvjeta boravka gostiju  (u smislu implementacije novih turističkih proizvoda, organizacije manifestacija i uređenja mjesta), informativna djelatnost i, općenito, podizanje kvalitete turističkog proizvoda.
 
 

Kontakt
Follow us on