Turistička zajednica općine Ston
Gundulićeva poljana 1, 20230 Ston

OIB 66343803787


tel./fax: 020/ 754 452

e-mail: tzston@gmail.com

Direktorica, Fani Slade


Rad sa strankama:

Zimsko radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak 08:00 –  14:00

 

Ljetno radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak 08:00 – 15:00

Subota i nedjelja 08:00 – 12:00TIJELA TZO STON

Predsjednik

Vedran Antunica

Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Ston obnaša načelnik Općine Ston.

 

Predsjednik predstavlja Turističku zajednicu te je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. Saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća te zajedno s direktoricom Turističke zajednicea priprema sjednice. Pokreće i suradnju TZ-a s drugim zajednicama i organizacijama kada je to u interesu Turističke zajednice općine Ston i razvoja ovog područja kao turističke destinacije.


Turističko vijeće, članovi

Jozo Barović

Nedjeljko Perić

Nikša Peškura

Mirjana Leko

Jozo Rabušić

Josip Ledinić

Sveto Pejić

Tomislav Šare

Vedran Antunica

 

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova koje bira Skupština vodeći računa o tome da u njemu budu predstavnici svih djelatnosti u turizmu općine Ston. Kao izvršno tijelo Turističko vijeće priprema materijale za razmatranje na Skupštini, ali i upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora/icu Turističke zajednice, te donosi akte koji nisu u direktnoj ingerenciji Skupštine. Predsjednik Turističke zajednice je ujedno i predsjednik Turističkog vijeća.


Skupština, članovi

Davor Varezić 

Ilija Ledinić

Ivica Vukotic

Josip Ledinić 

Jozo Barović

Liljana Koštro

Mario Kopanica

Mirjana Leko 

Nedjeljko Perić

Nevenka Franušić

Nikola Čaveliš 

Robert Hasan 

Sanja Zoranić

Senka Lopin 

Stijepo Hladilo 

Sveto Pejic

Tomislav Šare

Zdravko Čakelić

Nikša Peškura

Željko Kralj

Vedran Antunica

 

Najviše tijelo Turističke zajednice općine Ston je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova. Udio predstavnika članova Zajednice u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu TZ-a. Prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe. Statutom Turističke zajednice definirano je upravo s obzirom na udio u prihodu koliko će pojedinih predstavnika biti u Skupštini, ali jedan član ne može imati više od 40 posto predstavnika u ovom tijelu. Mandat članovima Skupštine traje četiri godine. Članovi Skupštine donose niz akata, poput plana i programa rada, financijskog plana, razmatraju i donose godišnje izvješće o radu, ali i raspravljaju o najznačajnijim pitanja vezanim uz rad Turističke zajednice.


O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Turističke  zajednice su pravne osobe osnovane radi promicanja i unapređenja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge, odnosno obavljaju djelatnost neposredno povezanu s turizmom. Turistička zajednica ima zakonski određene zadaće, a osnovne su promocija turizma s ciljem povećanja turističkog prometa, poboljšanje uvjeta boravka gostiju  (u smislu implementacije novih turističkih proizvoda, organizacije manifestacija i uređenja mjesta), informativna djelatnost i, općenito, podizanje kvalitete turističkog proizvoda.


Kontakt