Danas, 22.11.2023.godine u prostoru Muzeja vinogradarstva i vina  – PZ Putniković održana je svečana dodjela IQM Destination certifikata dionicima koji su se uključili  u projekt upravljanja kvalitetom u destinaciji koju provode Turistička zajednice Ston, Janjina, Trpanj i Orebić  od 2020. godine sa partnerom Fell IQM 

Turističke zajednice  dodijelile su 68 certifikata kvalitete čime se potvrdila  visoka kvaliteta usluge i proizvoda destinacije Pelješac.

Turističke zajednice sa poluotoka Pelješca( Orebić, Trpanj, Janjina i Ston)  kroz projekt upravljanja destinacijom potiču umrežavanje dionika i ujednačavanje kvalitete.

Projekt Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Pelješac odabran je kao najbolji model razvoja turizma poluotoka, jer osigurava put do zadovoljstva svih dionika u turizmu, od  lokalnog stanovništva,  turističkih subjekata do turista. 

Kroz projekt su provedene brojne aktivnosti usmjerene na unapređenje kvalitete i umrežavanje ponude na poluotoku Pelješcu, međusobnu suradnju četiri tz i pojedinih dionika, sinergijski učinak promocije te preporuku i poticanje na izvrsnost, ali i mjerenje indikatora održivog razvoja te Pelješac zahvaljujući izuzetnom trudu svih uključenih u ovom trenutku ima ocjenu kvalitete 91.5%.

 

Kontakt