Politika privatnosti
 
Platforma Digital Ston sastoji se od web stranice i mobilne verzije web stranice.
 
Web stranica Ston i mobilna verzija web stranice zajednički se u daljnjem tekstu nazivaju „Platforma“.
 
Prije korištenja Platforme pažljivo pročitajte našu Politiku privatnosti.
 
Turistička zajednica općine Ston cijeni, poštuje i brani Vaše pravo na privatnost, te je kao takva objavila ovu Politiku privatnosti koja propisuje prikupljanje i korištenje osobnih podataka putem Platforme.
 
Korištenjem Platforme pristajete na prikupljanje i korištenje vaših osobnih podataka pod uvjetom da je to učinjeno u skladu s ovom Politikom privatnosti. Trebali biste redovito pristupati ovoj Politici privatnosti kako biste bili sigurni da ste upoznati sa svim izmjenama i dopunama. Ako ste u nedoumici u vezi s Politikom privatnosti, možete nas kontaktirati ovdje. Ako se ne slažete s ovom Politikom privatnosti, niste ovlašteni koristiti Platformu i trebali biste je odmah zatvoriti.
 
Prikupljanje osobnih podataka
 
Neregistrirani korisnici mogu koristiti samo one značajke Platforme koje ne zahtijevaju registraciju korisnika, pri čemu se u odnosu na neregistrirane korisnike Platforme prikupljaju sljedeći podaci:
 
IP adresa;
kolačići;
Google Analytics;
Geolokacija;
Interakcija s vanjskim društvenim mrežama i platformama: Facebook, Twitter i Google+;
Klikom.
Registrirani korisnici imaju pravo koristiti sve značajke Platforme, pri čemu se osim prethodno navedenih prikupljaju i sljedeći podaci o registriranim korisnicima Platforme:
 
Osobni podaci u obliku podataka koje je korisnik ručno unio, kao što su, na primjer, ime, nacionalnost, datum rođenja, interesi, datum početka i završetka putovanja i osobe koje prate korisnika na putovanju;
Facebook lajkovi i interesi;
Provedene aktivnosti i posjećena mjesta (mjesta koja korisnik osobno posjećuje i duljina boravka);
Datum korištenja različitih značajki Platforme;
Aktivnosti odabrane/planirane putem Platforme;
Aktivnosti zakazane/rezervirane putem Platforme, datum zakazivanja/rezervacije i datum na koji je aktivnost provedena;
Korištenje različitih značajki Platforme i odabranih aktivnosti.
Korištenje osobnih podataka
 
Osobni podaci korisnika koriste se za pomoć korisnicima u planiranju putovanja, dobivanju sugestija (savjeti o iskustvima i prijedlozima itinerera), te za upravljanje aktivnostima koje su odlučili provesti, poboljšavajući i obogaćujući svoje iskustvo posjeta Stonu.
 
Platforma također koristi osobne podatke korisnika za neimenovanu statističku obradu s ciljem izrade statističkih izvješća, studija i analiza, bez ikakvog načina individualne identifikacije korisnika. Ovu obradu podataka i razvoj modela na temelju tih informacija mogu provoditi vanjski dobavljači.
 
Turistička zajednica općine Ston osobne podatke prikupljene od korisnika Platforme ne ustupa trećim stranama ni na koji način, ni besplatno niti uz naknadu.
 
Statistička izvješća, studije i analize izrađene na temelju podataka prikupljenih putem Platforme mogu se dostavljati trećim stranama bez ikakvog načina individualne identifikacije korisnika, bilo besplatno ili uz plaćanje.
 
U slučaju da je Turistička zajednica općine Ston zakonski obvezna surađivati sa pravnim ili upravnim tijelima te je obvezna otkriti osobne podatke korisnika Platforme, dostavit će samo tražene podatke ili one koji su opravdani u okviru sudskog postupka. ili upravni postupak. Osobni podaci korisnika također se mogu dati službenim tijelima u okviru sudskog ili upravnog postupka ako se to pokaže nužnim kako bi se otklonila ili smanjila kaznena ili građanska odgovornost Turističke zajednice Ston ili se previše koristi u obrani njezine prava.
 
Turistička zajednica općine Ston usvojila je sigurnosne procedure za zaštitu osobnih podataka korisnika Platforme. Provode se postupci za zaštitu pohranjenih osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, kao što su lozinke i HTTPS sigurnosni certifikati, kao i tehničke i organizacijske mjere za sprječavanje neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka i protiv gubitka ili uništenja, uključujući slučajno, isto. Turistička zajednica grada Ston ne može jamčiti potpunu sigurnost osobnih podataka koje daju korisnici Platforme.
 
Platforma je dizajnirana za korištenje samo od strane odraslih osoba, pri čemu će se u slučaju da osoba mlađa od 18 godina unese osobne podatke na Platformu, oni će se koristiti samo za izravno kontaktiranje te osobe kako bi je se obavijestilo da maloljetnici ne smiju koristiti platforma.
 
Trebali biste koristiti postavke na svom osobnom računu na Platformi za provjeru i promjenu osobnih podataka dostavljenih putem registracije korisnika Platforme osobni račun na Platformi za provjeru i promjenu osobnih podataka dostavljenih putem postupka registracije korisnika Platforme, posebno za ažuriranje ili ispravljanje netočnih podataka.
 
Turistička zajednica općine Stona zadržava pravo izmjene ovih Pravila privatnosti u bilo koje vrijeme i prema vlastitom nahođenju, kad god to smatra potrebnim. Ukoliko izmjene Politike privatnosti ozbiljno utječu na osobne podatke već dobivene od korisnika Platforme, Turistička zajednica općine Stona će poduzeti mjere koje smatra razumnim i primjerenim kako bi te korisnike obavijestila o promjenama Politike privatnosti i isključila opciju promijeniti ili otkazati svoju registraciju na Platformi.
 
Ova Pravila o privatnosti jednako se odnose na web stranicu i mobilne verzije web stranice koje čine digitalnu Ston platformu.

Kontakt