Sukladno Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19 i 144/20) turistička članarina plaća se u godišnjem paušalnom iznosu, određenom u Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20).

Godišnji paušalni iznos članarine je umnožak broja kreveta u smještajnom objektu u prethodnoj godini i iznosa članarine za svaki krevet.  Broj kreveta određuje se prema podacima iz sustava eVisitor, utvrđenim u zaprimljenom Rješenju o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

NOVI IZNAJMLJIVAČI: godišnji paušalni iznos članarine, za osobe koje su rješenje o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu prvi put ishodile u tekućoj godini, umnožak je najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor, utvrđenih rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Turistička članariina  
Osnovni krevet 5,97 € 
Pomoćni krevet 2,99 € 

Godišnji paušalni iznos članarine potrebno je podmiriti jednokratno ili obročno, s rokovima dospijeća:

Jednokratno, do 31.7. tekuće godine ili

obročno s rokovima dospijeća 31.7., 31.8. i 30.9. tekuće godine.

Informacija o iznosu turističke članarine nalazi se na početnoj stranici sustava eVisitor u rubrici Obavijesti TZ.

TOČAN IZNOS ZADUŽENJA MOŽETE VIDJETI NA ePOREZNOJ.

Podaci za uplatu članarine TZ:

Primatelj: HNB – Članarina turističkim zajednicama TZO STON

IBAN žiro-računa za uplatu: HR3510010051741927159

Poziv na broj i model: HR 67 - OIB iznajmljivača

Svrha: Uplata turističke članarine za 2024. godinu.

 

OBRAZAC TZ2 

OBRAZAC TZ2

Iznajmljivači su dužni podnijeti TZ2 obrazac nadležnoj ispostavi Porezne uprave, najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za tekuću godinu.

NOVI IZNAJMLJIVAČI: Iznajmljivači koji su s pružanjem ugostiteljskih usluga započeli u tekućoj godini, moraju obrazac TZ2 ispuniti i dostaviti Poreznoj upravi u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja.

Obrazac TZ2 mora uz obračun članarine obavezno sadržavati podatak o ukupnim primicima iz evidencije prometa.

TZ2 obrazac predaje se u nadležnu Ispostavu Porezne uprave prema mjestu prebivališta obveznika tj. iznajmljivača. Mogućnosti podnošenja obrasca su sljedeće:

- direktno u uredu nadležne Porezne uprave (poštom ili osobno)

- putem sustava ePorezna

*Turistička članarina se plaća neovisno o popunjenosti kapaciteta, a eventualna umanjenja donosi nadležno Ministarstvo turizma i sporta.

 

Kontakt