Cilja akcije čišćenja Uvale Prapratno je podizanje svijesti kako lokalnog tako i šireg stanovništva o problemima otpada u moru, važnosti očuvanja morskog ekosustava i pripadajuće bioraznolikosti. Nadalje, akcija će ukazati na potrebe čišćenja morskog okoliša te potaknuti lokalno stanovništvo na kontinuiranu brigu o moru, najvećem prirodnom ekosustavu s ciljem zaštite, očuvanja i održavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 kao i pripadajuće bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.

Otpad u moru trenutno je jedan od najvećih globalnih problema budući da, osim kroz ekološki negativni utjecaj i negativni utjecaj na bioraznolikost mora, predstavlja općenito golem rizik za zdravlje ljudi s velikim ekonomskim posljedicama. Podmorje Uvale Prapratno stanišne je morske cvjetnice Posidonia oceanica, koja se još naziva i plućima Mediterana i jedna je od najvažnijih izvora kisika kojim se opskrbljuje obalno more te ima ključnu ulogu u ublažavanju klimatskih promjena. Na globalnoj razini ova morska cvjetnica odgovorna je  za više od 10% ugljika sačuvanog u oceanu. Livade morske cvjetnice tvore stanište za širok spektar životinjskih vrsta, pružajući im hranu, zaklon i područje za razmnožavanje.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane građane, volontere kao i lokalno stanovništvo da nam se, okupljanjem na plaži Prapratno 16. rujna 2022. godine od 09:30 do 10:00 sati, priključe u akciji čišćenja značajnog krajobraza Uvale Prapratno, te svojim sudjelovanjem doprinesu zaštiti i očuvanju morskog ekosustava, a posebice očuvanju zaštićenih staništa i vrsta.

Kontakt podaci za prijavu: lkalafatovic@zastita-prirode-dnz.hrtel:0953777591.

 

Kontakt