Sredstva prikupljena od turističke pristojbe namjenski se koriste za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta

boravka turista u turističkom mjestu. Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju. Plaćaju je pod jednakim

uvjetima domaći i strani državljani.

Obveznici plaćanja turističke pristojbe

 1. Turističku pristojbu plaćaju:osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
 2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, cruising),
 3. brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorsko prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
 4. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
 5. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, koji nije smještajni objekt za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu (turistička pristojba se plaća za razdoblje od 1.6. – 30.9.)
 6. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turističku pristojbu ne plaćaju:

 1. djeca do dvanaest godina starosti,
 2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
 3. sudionici školskih paket aranžmana ( paušalnih putovanja ) odobrenih od strane školske ustanove,
 4. osobe koje zbog rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište, isključivo za vrijeme obavljanja poslova/rada,
 5. profesionalni članovi posade na čarterskim plovilima i brodovima za višednevna kružna putovanja
 6. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,
 7. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju

Turističku pristojbu umanjenu za 50% plaćaju:

 1. osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti,
 2. osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Osobe dokazuju pravo na neplaćanje turističke pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa turističke pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

Visina turističke pristojbe

Temeljem Zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19), i Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe (NN 71/19) , turistička pristojba za mjesta općine Ston iznosi:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi

Razdoblje

iznos turističke pristojbe

1.4 – 1.10.

1,33 € (10,00 kn)

1.10. – 1.4.

0,93 € (7,00 kn)

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi (Kampovi, Kamp odmorišta)

Razdoblje

iznos turističke pristojbe

1.4 – 1.10.

1,06 € (8,00 kn)

1.10. – 1.4.

0,66 € (5,00 kn)

Smještaj u domaćinstvu i smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu  – po glavnom i *pomoćnom krevetu (paušalni iznos)

Vrsta smještaja

Paušalni iznos turističke pristojbe

Smještaj u domaćinstvu – po glavnom i *pomoćnom krevetu

46,45 EUR (350,00 kn)

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu – po glavnom i *pomoćnom krevetu

26,54 EUR (200,00 kn)

Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu

66,36 EUR (500,00 kn) 

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište- robinzonski smještaj - za svaku smještajnu jedinicu

33,18 EUR (250,00 kn)

Napomena: * Pomoćni kreveti koji nisu u izreci rješenja, već samo u obrazloženju, neće se uzimati u obzir za obračun paušala turističke pristojbe niti se smiju iznajmljivati djeci starije predškolske dobi. Slijedom navedenog, molimo da provjerite svoja rješenja i usporedite ih s podacima u eVisitoru i u slučaju nepodudaranja podataka javite se u turističku zajednicu.

Turistička pristojba za vlasnike kuće, stana ili apartmana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu za 2023. godinu

prvi član

15.93 € (120,00 kn)

drugi član 

15.93 € (120,00 kn)

za svakog sljedećeg člana

6,64 € (50,00 kn)

Vlasnici kuće ili stana za odmor ( vikendaši) koji nemaju mogućnost plaćanja paušala ( nisu državljani EU) , turističku

pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju za razdoblje od 1.6. – 30.9. u iznosu od 1,33 € (10,00 kn).

Podaci za uplatu turističke pristojbe na području Općine Ston:

IBAN: HR1410010051741904742

Model: HR67

Poziv na broj primatelja: OIB

Kontakt