Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora:

  • u objektu u kojem se pružaju ugostiteljske usluge,
  • ili putem pošte ili elektroničkom poštom,

​Obavezni su u objektu u kojem pružaju usluge smještaja:

  • vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora,
  • u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora odgovoriti gostu,
  • voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju najmanje godinu dana od dana primitka prigovora (članak 10. Zakona o zaštiti potrošača).

Dakle, iznajmljivač je dužan istaknuti obavijest na koji način gost može uložiti pisani prigovor. Iznajmljivač može odabrati sve načine ili samo neke.

Obavijest možete istaknuti:

  • u službenom cjeniku
  • kreirati “Poruku dobrodošlice” u kojoj ćete osim standardnih naputaka gostima u vezi smještaja, dodati i obavijest o obvezi davanja prigovora u pisanom obliku na određeni način (pisanim putem u smještaju, email, pošta ili faks).
  • napomena u kućnom redu
Pravo na prigovor potrošača
Pravo na prigovor potrošača
- Evidencija prigovora potrošača

 

Kontakt