Unutar sustava eVisitor vidljiv je informativni obračun turističke članarine za 2024., a sve u skladu s odredbama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) (NN 144/20), Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20).

Radi se o informativnom obračunu godišnjeg paušala za 2024. te se službena evidencija vodi unutar informacijskog sustava Porezne uprave, koja je u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba.

Nadalje, sukladno odredbama Pravilnika o sustavu eVisitor, putem sustava eVisitor na osnovu podataka Porezne uprave, obveznicima plaćanja turističke članarine u paušalnom iznosu dostavljat će se informacija o iznosu zaduženja te načinu plaćanja turističke članarine.

Informacije o obračunu:

Obračun turističke članarine se za tekuću godinu obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta/smještajnih jedinica u prethodnoj godini. Maksimalni broj kreveta/smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele prethodne godine te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta/smještajnih jedinica.

Iznimno godišnji paušalni iznos članarine za osobe koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPGu prvi put ishodile u tekućoj godini umnožak je najvećeg broja kreveta i iznosa članarine za svaki krevet, smještajnu jedinicu utvrđenih rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPGu.

Turistička članarina računa se za svaki glavni krevet (100% iznosa) i pomoćni krevet (50% iznosa) sukladno Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu turističke članarine.

  • ·  Primjer 1. Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio 2 kreveta, maksimalni broj kreveta u 2024. je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina.
  • Primjer 2. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 8 te se članarina uplaćuje na jedan IBAN.
  • Primjer 3. Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u 2 različite turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je po 4 kreveta za svaku turističku zajednicu. Shodno tome članarina se uplaćuje na 2 zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.

Za obveznike koji će po prvi puta ishoditi rješenje nakon inicijalnog puštanja obračuna Porezne uprave, zaduženje će se računati prema broju kreveta u tekućoj  godini, a iznos je potrebno platiti jednokratno do 31.12. tekuće godine.   

U slučaju da obveznik i/ili Porezna uprava bude imala pitanja vezana uz broj kreveta usmjerit će komunikaciju pojedinačno prema nadležnoj turističkoj zajednici.

Sve informacije su dostupne u unutar eVisitor sustava u modulu „Uplatnice – Turistička članarina“ za odabranog obveznika. Uplatnice se automatski popunjavaju s iznosima i podacima za plaćanje, a plaćanje se može izvršiti ovisno o odabirujednokratno ili u ratama. Podaci o IBAN-u i pozivu na broj se automatski popunjavaju s podacima za plaćanje od turističke zajednice. U pogledu obveznika, za obveznike koji imaju objekte na području više općina/gradova postoji mogućnost samostalnog odabira općine/grada za koju želi platiti turističku članarinu i po kojoj će se popuniti uplatnica.

 

 

Kontakt