Hrvatska turistička zajednica je pokrenula projekt poticanja razvoja održivog razvoja turizma
„Hrvatska prirodno tvoja“  – „Croatia naturally yours“ kojem je cilj sadnja dodatnih stabala u
turističkim destinacijama radi smanjenja ugljikova otiska koji nastaje turističkom aktivnošću, a
osobito od ispušnih plinova iz automobila turista, kao i poticanje razvoja održivog turizma i
brendiranje i promoviranje Hrvatske kao održive destinacije.
 
TZO Ston se uključila u ovaj projekt te je u sklopu istoga posađeno 13 sadnica maslina na šetnici uz
glavnu cestu ulaska u Ston.
Sadnice su posadili mjesni odbor Ston i KOD Ston te će o njima dalje brinuti djelatnici stonskog
komunalnog poduzeća.
Vrijednost sadnica iznosi 1.534,04 eura, a navedeni iznos je financiran sredstvima HTZ-a.
Svaka sadnica je obilježena oznakom „Hrvatska prirodno tvoja“  – „Croatia naturally yours“, te
unesena u aplikaciju za praćenje sadnje „Map my tree“ Europske agencije za okoliš.
 
Akcija sadnje stabala provodi se s ciljem kompenziranja emisija CO2 automobilskih turističkih
posjeta, a provodi ju ukupno 116 turističkih zajednica na području cijele Hrvatske.
Sredstva za njihovu kupnju Turistička zajednica općine Ston osigurala je u sklopu projekta „Hrvatska
prirodno tvoja“ Hrvatske turističke zajednice koja je osigurala nešto više od 1,2 milijuna kuna za
nabavku sadnica namijenjenih za turističke destinacije.

Kontakt