Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, skraćenog naziva GDPR, koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. godine.

Ovom se Uredbom utvrđuju pravila povezana sa zaštitom pojedinaca u pogledu obrade njihovih osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka te se štite temeljna prava i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu svojih osobnih podataka.

Tekst cijele Uredbe možete pročitati na linku:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=hr

Što su osobni podaci?

Osobni podaci označavaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi uz pomoć identifikatora kao što su: ime i prezime, identifikacijski broj, broj telefona, IP adresa, slika te fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni čimbenici po kojima se identitet tog pojedinca može izravno ili neizravno utvrditi.

Što GDPR znači za iznajmljivače?

Iznajmljivači sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju imaju obvezu prijaviti i odjaviti svoje goste u sustavu eVisitor, te zatražiti od svojih gostiju identifikacijske isprave radi ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih zakonskih i podzakonskih akata.

GDPR ne utječe na Vaše zakonske obveze, ali utječe na način kako ih ispunjavate:

• PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Prilikom traženja identifikacijskih isprava, informirajte gosta da je to vaša zakonska obveza, odnosno da ga bez toga ne možete prijaviti i pružiti mu uslugu smještaja.

• OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Za potrebe unosa podataka nemojte kopirati, skenirati, ili sl., identifikacijske isprave vaših gostiju već podatke koji se na njima nalaze unesite direktno u sustav eVisitor prilikom njihove prijave.

• ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

Ako vam se ukaže potreba za kopiranje i sl. identifikacijskih isprava vaših gostiju, potrebno je zatražiti njihovu privolu. Ako dobijete privolu gosta da, primjerice, uslikate njegovu identifikacijsku ispravu, preporučujemo da sve kopije/preslike uništite odmah nakon unosa u sustav eVisitor. Kopiranje, umnožavanje, skeniranje i sl. identifikacijskih isprava gostiju po GDPR-u se smatra prekomjernom obradom podataka, a ona uključuje rizik da će neovlaštene treće strane, ako se kopije izgube, doći do osobnih podataka vaših gostiju.

Kontakt