Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
Ap 1
***
2
5
0
Ap2
***
2
5
0
Kontakt
Vlasnik: Pero Baćina
Brijesta
Kontakt