Vrsta smještaja
Kategorija
Broj soba
Broj kreveta
Pomoćni kreveti
Apartman
****
2
4
2
Kontakt
Vlasnik: Ivica Medi
Donja ulica 26, Mali Ston
Kontakt