Maison Points d'intérêt Destinations Activités Offre touristique Informations utiles Multimedia
Facebook Ston.hrTURISTIČKI PORTAL OPĆINE STON
TOURIST BOARD OF STON

Laws and notices

Poštovani,

s obzirom da je prema Općoj uredbi ispitanika potrebno jasno i nedvosmisleno informirati o svrsi prikupljanja i obrade osobnih podataka, Hrvatska turistička zajednica je za potrebe informiranja turista pripremila kratak tekst u kojem se navodi pravni temelj za prikupljanje i svrha obrade osobnih podataka koji se unose u eVisitor.

Predmetna obavijest prevedena je na više jezika, a pojedinačne inačice objavljene su na internetskim stranicama https://www.htz.hr/hr-HR/projekti-i-potpore/evisitor te će uskoro biti objavljene na https://www.evisitor.hr/info/.

Navedena obavijest je informativnog karaktera, a služi svrsi informiranja turista o sljedećem:

(a)          svrsi obrade;

(b)          kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ;

(c)          primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni;

(d)          predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni;

Voditelj obrade (iznajmljivač ili ugostitelj) dužan je uz navedenu obavijest, ovisno o svojim poslovnim procesima, turista informirati i o:

(e)          postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu

(f)           pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

(g)          ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;

(h)          postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Ujedno preporučamo da na internetskim stranicama www.azop.hr kontinuirano pratite relevantne objave, smjernice, preporuke i mišljenja Agencije za zaštitu osobnih podataka vezane uz primjenu Opće uredbe.

Obavijest ćemo također poslati putem sustava eVisitor, a Vas molimo da dodatno o istom obavijeste turističke zajednice koje su u Vašoj nadležnosti.

S poštovanjem,

Odjel za eVisitor i poslovna IT rješenja


pdf 456.35 KB
eVisitor-Smjernice GDPR

pdf 316.69 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_HR

pdf 277.36 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_EN

pdf 323.58 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_DE

pdf 389.2 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_CN

pdf 353.53 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_CZ

pdf 285.77 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_ES

pdf 306.47 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_FR

pdf 413.84 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_HU

pdf 296.83 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_IT

pdf 316.65 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_PL

pdf 347.37 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_RU

pdf 325.4 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_SI

pdf 359.92 KB
eVisitor obavijest Prikupljanje osobnih podataka_SK


Opća uredba o zaštiti osobnih podataka


PRIVOLA/SUGLASNOST - obrazac

Obrazac služi za korištenje vaših podataka u svrhu promocije putem oglašavanja na web stranici www.ston.hr te u tiskanim materijalima TZO Ston.



OBAVIJEST IZNAMLJIVAĆIMA UZ UPLATNICE B.P

Na početku još jedne turističke sezone, želimo Vas podsjetiti na Vaše obaveze i način rada u 2018. godini.
Imamo novi Zakon o visini Boravišne pristojbe za 2018.godinu. Tablice sa utvrđenim iznosima imate u nastavku.Novi Zakon donosi promjene  Iznajmljivačima koji boravišnu pristojbu plaćaju po noćenju.Paušalna boravišna pristojba ostaje ista kao i prošle godine.

» PROČITAJ VIŠE


» PUNOMOĆ
za korištenje sustava za prijavu i odjavu turista – eVisitor

» PUNOMOĆ
za preuzimanje pristupnih podataka za pristup sustavu za prijavu i odjavu turista – eVisitor


Novi ,obavezni informacijski sustav prijave i odjave gostiju za 2016.godinu!

eVisitor - Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista Informacijski sustav za prijavu i odjavu turista je jedinstveni informacijski sustav koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a biti će dostupan putem Interneta

>> detalji


PPS projekt - prijava članova

HTZ pokrenula je projekt podizanja konkurentnosti hrvatskog turizma kroz PPS koncept, koncept produljenja pred i posezone.
Poluotok Pelješac i otok Korčula kandidirali su zajedničku destinaciju naziva "Korčula & Pelješac".
Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u PPS klubu "Korčula & Pelješac" potrebno je ispuniti obrazac u privitku i dostavit ga u turistički ured u Stonu.

Za sudjelovanje u projektu definirano je razdoblje rada Vaših objekata od 15.05. do 30.06. i od 01.09. – 15.10. Ukoliko imate više objekata koji se zatvaraju u različito vrijeme u obrascu navedite one koji radu u navedenom razdoblju.
Više informacija možete dobiti na telefon 020754452.

Kako bi se osigurala uspješna tržišna komunikacija koja može pridonijeti boljoj vidljivosti i vrijednosnoj percepciji turista o Hrvatskoj kao destinaciji koja ima atraktivnu PPS ponudu, uvesti će se sustav PPS oznaka i certificiranja, kojim će biti obuhvaćeni subjekti javnog i privatnog turističkog sektora. Implementacija sustava oznaka pružit će neposrednu korist i nositeljima oznaka (destinacije i gospodarski subjekti), budući da će im osigurati veću vidljivost/prepoznatljivost i lakše pozicioniranje na tržištu kroz dodjelu PPS oznake, neograničeno korištenje iste u svim marketinškim aktivnostima, članstvo u destinacijskom i nacionalnom PPS klubu, isticanje nositelja oznaka na posebnoj PPS pod stranici internetskog portala HTZ-a (s intenzivnijim razvojem PPS ponude, u narednim godinama planira se formiranje zasebne PPS internetske stranice HTZ-a), kao i promociju kroz komunikacijske kampanje koje će provoditi Hrvatska turistička zajednica.
Vezano uz navedeno, HTZ provodi aktivnosti odabira logotipa i komercijalnog imena s ciljem brendiranja PPS ponude i destinacija, dok se istovremeno pristupilo i izradi PPS internetskih pod stranica.

 - OVDJE SKINITE OBRAZAC ZA IZJAVU

Dužnosti privatnog iznajmljivača

 GRAĐANIN KOJI PRUŽA TURISTIČKE USLUGE SMJEŠTAJA DUŽAN JE:

-posjedovati odobrenje nadležnog ureda za pružanje usluga, vidljivo istaknuti cjenik usluga u svakoj sobi,odnosno apartmanu
-voditi knjigu „Evidencija prometa“, pribaviti liječničku potvrdu do kraja travnja svake godine
-na glavnim ulaznim vratima u objekt postaviti standardiziranu ploču,te natpis s imenom i prezimenom te uslugom koja se pruža
-voditi „Popis gostiju“ i „Knjigu stranaca“,u koje se upisuju sve osobe kojima se pruža usluga noćenja,uključujući i agencijske goste
-prijavljivati goste turističkoj zajednici u roku od 12 sati nakon dolaska i u roku od 24 sata nakon odlaska
-gostu izdati račun s brojem za svaku izvršenu uslugu i zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa
-uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe ,odnosno boravišnu pristojbu po noćenju
-uplatiti godišnji paušalni iznos poreza, uplatiti članarinu turističkoj zajednici

 Iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu mogu vidno istaknuti iznos boravišne pristojbe, koje je određeno za turističko mjesto, na cjeniku, i na računu. Ne smijete posebno naplaćivati BP uz cijenu smještaja. 
(Ova obveza ostaje za one građane koji iznajmljuju do četiri kreveta i boravišnu pristojbu plaćaju po noćenju).

Cjenik sa izdvojenom boravišnom pristojbom

NOVI ZAKON O STRANCIMA (od 27.6.2013)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima zbog usklađivanja s Direktivom Vijeća 2004/38/EZ od 29.4.2004. o pravu državljana unije i članovima njihovih obitelji o slobodi kretanja i boravka na području države članice.
 
Tako, Zakon o strancima (NN 130/11 i 74/13 -čl.153) ne propisuje obvezu pravnih i fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja da policijskim upravama/postajama dostavljaju prijave kratkotrajnog boravka za državljane Europskog gospodarskog prostora(EGP).

MUP-u više nije potrebno prijavljivati državljane EGP -  Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Italija, Irska, Island, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija.
Također i Monako, San Marino, Andora i Vatikan. Za sve probleme (prijava stranaca putem Interneta, informacije o  greškama, problemi s lozinkama, itd...), pišite na pbs@mup.hr  ili zovite na 01/61-22-039 (pon-pet od 8-16 sati).

Plan razvoja turizma Pelješca

U želji da se povećaju današnji ekonomski učinci povezani s turizmom i turističkim privređivanjem, odnosno stvore bitne pretpostavke dugoročne tržišne održivosti turističkog razvoja na području svoje ingerencije, TZ općina Orebić, Ston, Janjina i Trpanj pristupile su izradi dva dokumenta:

1. Plan razvoja turizma Pelješca
2. Akcijski plan razvoja turizma Pelješca

Oba dokumenta izradio je Institut za turizam Zagreb, a voditelj projekta bio je dr.sc. Ivo Kunst.

If you like gastronomic or wine festivals, folklore, music concerts or theater...
It’s that time of the year again! All the foodies know – oysters are the...
Facebook Ston.hr